Män lider också av barnlöshet

Vårens sista Club Fakta på Borgå folkakademi handlar om barnlöshet, en livssituation som i högre grad drabbar män än kvinnor.

DISKUTERAR. Anna Rotkirch, direktör på Väestöliitto, talar om ofrivillig barnlöshet bland män på vårens sista Club Fakta på torsdag. Jan-Erik Andelin leder diskussionen som följer.
09.04.2018 08:30
Det har talats en hel del om den sjunkande nativiteten i Finland, om hur det föds färre barn och befolkningsstrukturen förskjuts mot det äldre. Anna Rotkirch, direktör och forskarprofessor på Väestöliitto, har inför torsdagens Club Fakta valt en annan vinkling på problematiken. Hon tar fasta på forskning som visar att oönskad barnlöshet i högre grad drabbar män än kvinnor.
– Jag tänkte tala om männens väg till föräldraskapet och olika faktorer som påverkar det. Till exempel är det en intressant fråga om också män drabbas av babyfeber.
Enligt Rotkirch är det så att män också tidigare var mera drabbade av barnslöhet, och det man nu ser är en ökning.
Anna Rotkirch har bland annat skrivit om ämnet i en färsk bok om barnlöshet i Europa. Där konstateras bland annat 29 procent av männen i åldern 40–44 år lider av barnlöshet där motsvarande siffra bland kvinnorna är 20 procent. I de övriga nordiska länderna är andelen barnlösa i ålderssegmentet mindre än 15 procent.

Utbildningsgraden påverkar

I Finland är barnlöshet vanligare bland män med lägre utbildning, speciellt bland män i åldern 25–35, och till exempel ekonomiska faktorer har en inverkan på situationen.
– Man räknar med att 30 procent av män med lägre utbildningsgrad drabbas av slutgiltig barnlöshet. Har de heller ingen partner så kan de lida av dubbel ensamhet, säger hon.
Rotkirch tycker att det talas för lite om mäns fruktsamhet i Finland. I de övriga nordiska länderna rapporterar statistikcentralerna till exempel numera fruktbarhetstal för både kvinnor och män. Motsvarande statistik anser hon att man absolut borde rapportera också i Finland.

Kulturella faktorer

Anna Rotkirch tillägger att det också finns många män som inte vill ha barn. Enligt befolkningsförbundets familjebarometer är det typiskt för män med låg inkomst som bor i städer.
– Kulturella faktorer påverkar också barnlösheten, både för kvinnor och för män. Många lever en förlängd ungdom och dessutom upplever många de ökade kraven på föräldraskapet som en orsak till att skjuta upp stunden då det är dags att bli förälder.
En sanning kvarstår också:
– Heteromannens väg till föräldraskap går via hans kvinnliga partner.
Anna Rotkirch föreläsning fortsätter med en diskussion på temat män och ofrivilig barnlöshet. Jan-Erik Andelin, Hufvudstadsbladets Nordenkorrespondent, leder debatten.
Club Fakta på Borgå folkakademi den 12 april klockan 18.30.

ANDRA LÄSER