Sibboföräldrar ska nu boka dagistimmar via Daisy

Föräldrarna i Sibbo ska snart själva boka antalet vårdtimmar för dagvård. Det nya systemet via programmet Daisy körs in i mars. I Borgå används samma system, och där har det också fått kritik från föräldrahåll.

Föräldrarna i Sibbo ska snart själva boka antalet vårdtimmar för dagvård.
May Wikström
14.03.2021 11:30
Sibbo kommun övergår till timdebitering av dagvården. I slutet av januari meddelade tjänsterna för småbarnspedagogik att kommunen tar i bruk det elektroniska systemet Daisy inom småbarnspedagogiken.