Sibboföräldrar ska nu boka dagistimmar via Daisy

Föräldrarna i Sibbo ska snart själva boka antalet vårdtimmar för dagvård. Det nya systemet via programmet Daisy körs in i mars. I Borgå används samma system, och där har det också fått kritik från föräldrahåll.

Föräldrarna i Sibbo ska snart själva boka antalet vårdtimmar för dagvård.
14.03.2021 11:30
Sibbo kommun övergår till timdebitering av dagvården. I slutet av januari meddelade tjänsterna för småbarnspedagogik att kommunen tar i bruk det elektroniska systemet Daisy inom småbarnspedagogiken.
I februari gick bildningsutskottet in för timbaserade klientavgifter. Vårdnadshavarna ska härefter själva reservera det antal timmar de behöver per månad för vården av sina barn. Avgifterna följer de principer som i övrigt gäller för dagvårdskostnaderna.
Daisy motsvarar i viss mån Wilma, som används för kommunikationen mellan skolan och föräldrarna. I systemet ingår också uppföljning av hur många timmar som de facto förverkligas, men faktureringen baserar sig på antalet reserverade timmar.

ANDRA LÄSER