Sibbo vill öka trivseln i skärgården – nu tas idéer emot

Nya möjligheter att tillbringa fritiden, ett utomhusevenemang eller kanske någon annan aktivitet? Var kreativ och berätta för oss hur du skulle utveckla skärgården i Sibbo med en budget på 20 000 euro. Deltagande budgetering i Sibbo 2023 börjar med insamling av invånarnas idéer.

Nu kan Sibbobor lämna in förslag och idéer för hur kommunen kan utveckla gemenskap, välbefinnande och trivsel i skärgården.
23.02.2023 10:08
Deltagande budgetering är ett verksamhetssätt som för ihop ekonomi med demokrati genom att ge invånarna en möjlighet att komma med idéer och rösta om hur en viss del av kommunens budget kommer att användas.
I den deltagande budgeteringen 2023 får Sibbobor föreslå och rösta på idéer för att utveckla gemenskap, välbefinnande och trivsel i skärgården. Idén kan vara till exempel en liten ändring i omgivningen, någon aktivitet eller en kulturupplevelse.
Till området hör både kommunala objekt i skärgården och småbåtshamnarna i Gumbostrand och Kalkstrand.
Projektet för deltagande budgetering inleds i februari och genomförs i sex faser. I den första fasen får invånarna komma med idéer, sedan granskas idéerna och en workshop kring dem ordnas. Efter det finslipas idéerna och sedan får invånarna rösta fram de som förverkligas. 
Idéerna förverkligas utgående från omröstningen och många förslag som budgeten på 20 000 euro tillåter blir verklighet.
Man kan komma med idéer under tiden 20.2–10.3. Idéerna kan lämnas in både elektroniskt på en webbsida och med en pappersblankett vid servicepunkterna Sibboinfo i Nickby och Söderkulla samt i Gumbohuset.

ANDRA LÄSER