Finländarna vill bevara julkorten – fler försvarar korten än i fjol

Julkortstraditionen är fortfarande stark i Finland, det visar en enkät som Posten gjort.

Enligt undersökningen är kort och brev som skickas på posten det populäraste sättet att skicka julhälsningar även i år. Foto: Erik Sandström/SPT

I år ämnar ungefär 80 procent av alla finländare skicka julhälsningar i form av julkort.

Därtill anser hela 90 procent av de som skickar julhälsningar med posten att det är en tradition värd att bevara. I fjol var motsvarande siffra 81 procent.

Enligt en enkätundersökning, som gjorts av Posten, är kort och brev som skickas på posten det populäraste sättet att skicka julhälsningar även i år.

Korten är antingen köpta eller så har avsändaren tillverkat dem själv. Många postar även kort som de gjort av egna fotografier.

”Det är fint att traditionen fortsätter från ett decennium till ett annat och att vi på så vis kan överföra traditionen till nya generationer. Enligt undersökningen förmedlar pappersjulkortet personliga och varma tankar från avsändaren till mottagaren”, säger Tuija Åkerman som ansvarar för konsumentbrevtjänster på Posten.

Glädja nära och kära

Enligt undersökningen är syftet med julhälsningar oftast att förmedla glädje till familj, släkt och personer i den närmaste kretsen.

Vanligast är att skicka julhälsningar till syskon, kusiner, mostrar, fastrar, morbröder och farbröder. Många vill också komma ihåg sina grannar, både nuvarande och gamla, med julkort.

Hela 95 procent av dem som skickar julhälsningar meddelade i enkäten att deras motiv är att glädja mottagaren.

Enligt undersökningen är ömsesidighet en viktig faktor när man skickar julkort. Många vill nämligen främst skicka julhälsningar till personer som skickat julhälsningar till dem själva.

Julhandla på nätet

När det gäller julklappar visar enkäten att pandemin fört med sig en ökning i näthandeln. Fler än hälften, 53 procent, av respondenterna uppgav att de redan köpt eller tänker köpa julklappar på webben.

De viktigaste orsakerna att handla på webben är möjligheten att handla när man vill, nätbutikernas breda utbud, enkla köpprocesser, tidsinbesparing samt stressfrihet. Även konkurrenskraftiga priser, specialerbjudanden och trygga transaktioner nämndes bland de skäl som får finländarna att julhandla på internet.

Enkäten besvarades av totalt 1 000 personer runtom i landet. Undersökningens felmarginal är högst 3,2 procentenheter enligt Posten. Enkäten gjordes under den senare halvan av november.