Välfärdsområdets språkkrav får bakläxa

Kommunarbetsgivarna, KT, kan inte gå med på att Östra Nylands välfärdsområde har skärpt språkkraven för dem som ska jobba som förmän efter årsskiftet. Ärendet återförs till välfärdsområdets styrelse. Också inom SFP är man beredd att ompröva sin åsikt.

Avdelningsskötare hör till den yrkesgrupp som berörs av språkkraven på fömän inom välfärdsområdet.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
13.09.2022 06:51
Inom Samlingspartiets och Kristdemokraternas fullmäktigegrupp i Östra Nylands välfärdsområde är man djupt missnöjd med de språkkrav som områdets styrelsen genom majoritetsbeslut slagit fast för områdets serviceansvariga, alltså närförmännen, till exempel ledande hemvårdare eller avdelningsskötare.

ANDRA LÄSER