Jämförelse: Sibbo hade lägst kostnader inom social– och hälsovårdsektorn i fjol

Enligt en rapport var Sibbo mest kostnadseffektiv inom social– och hälsovårdssektorn år 2020. I jämförelsen deltog medelstora kommuner.

ÖN
17.07.2021 13:20
Sibbo var kostnadseffektivast av alla medelstora kommuner då det kom till social– och hälsovårdstjänster förra året, enligt Kommunförbundets rapport. Kostnaderna för social– och hälsovårdstjänsterna i Sibbo var 3 337 euro per person (åldersstandardiserad kostnad).
Det är tio procent lägre än medeltalet i samtliga kommuner som deltog i jämförelsen. Skillnaden till andra kommuner var minst i ordnandet av seniortjänster och störst då det kom till barnfamiljers tjänster.
I rapporten jämfördes kostnaderna i medelstora kommuner, och i den deltog Borgå, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Lojo, Lovisa, Salo och Sibbo. Dessutom deltog Kajana social– och hälsovårds samkommun samt Centrala Nylands social– och hälsovårds samkommun.