Kapellet och församlingen i Svartså firar

Jubilerande Svartså metodistförsamling har bara fyra medlemmar, men är trots det fortfarande verksam. Kapellet i Svartså är församlingens knutpunkt, och där blir det fest den 25 september.

Mona Wilkman är en av fyra medlemmar i metodistförsamlingen i Svartså och det är hon som håller i trådarna för jubileumsfesten.
Jannika Lindénjannika.linden@ostnyland.fi
18.09.2022 15:25
Svenska metodistförsamlingen på Svartså krets grundades 4.12.1930 och skulle egentligen har firat 90 år 2020. Men då var det coronapandemi och firandet fick skjutas upp. Nu är det dags.

ANDRA LÄSER