I kväll blir det beslut om Borgå Energis tomt – insändare föreslår att den historiska kontorsbyggnaden blir konstmuseum

Efter en lång och knepig process är det dags att fatta beslut om den så kallade energitomten i Borgå centrum. Saken är aktuell också med ett förslag att göra Borgå Energis kontorsbyggnad till konstmuseum.

Borgå Energis tomt är föremål för beslut i fullmäktige i kväll, den 16 december.
16.12.2020 12:35 UPPDATERAD 17.12.2020 12:00
Det har varit en del trubbel, men i kväll är det dags för fullmäktige att slå fast hur de östra delarna av Mannerheimgatan i Borgå ska se ut. Borgå energis tomt – formellt detaljplan 524, har varit föremål för beslut i nämnden, styrelsen och fullmäktige tio gånger sedan augusti 2019.
På vägen har planen stött på bland annat jäv och borttappade utlåtanden som lett till remittering och förseningar.
Byggplanerna vid Borgå Energis tomt har varit föremål för en del åsikter för och emot. Motståndarna har främst riktat in sig på de planerade nybyggnadernas höjd, med målet att sänka på våningshöjden som uppfattas var olämplig för miljön kring den historisk värdefulla kontorsbyggnaden.

ANDRA LÄSER