Ofördelaktigt avtal fick Kervo att dra sig ur Bostadsmässan – Lovisa verkar dras med motsvarande avtalsproblem

Nyligen skrev ÖN om de förändringar som dragit ut på avtalsprocessen kring Bostadsmässan i Lovisa. Sekretessbelagt innehåll innebär att avtalet inte kan granskas. Också i Kervo uppstod problem med avtalsförändringar, men där drog sig staden till sist ur hela projektet. 

Bostadsmässan börjar i Lovisa den 7 juli. Just nu byggs det för fullt.
Max Nybergmax.nyberg@ostnyland.fi
16.01.2023 11:29 UPPDATERAD 16.01.2023 18:04
Lovisa stad verkar befinna sig i lite samma situation som Kervo angående Bostadsmässan. Skillnaden är att Kervo valde att dra sig ur projektet, medan Lovisas mässområde börjar vara byggt innan det finns ett färdigt avtal med Bostadsmässan.
I skrivande stund, fredag den 13.1, förhandlar Lovisa ännu om villkoren för Bostadsmässan som börjar den 7 juli.
Här finns också en likhet: bägge råkade ut för förändringar i avtalen.

ANDRA LÄSER