Nu ska nya bokbussen planeras

Ännu finns det inga beslut om finansiering men biblioteksfolket tutar och kör och bjuder med allmänheten i planeringsarbetet.

NY BUSS BEHÖVS. Den gamla bokbussen i Borgå håller inte för så många kilometer till.
På tisdag klockan 17.30 presenteras två alternativa servicekoncept för en framtida bokbuss i Borgå. Allmänheten kan söka sig till Bokgränden, huvudbiblioteket för att där ta del av förslagen och komma med sina egna förslag.
Det är servicedesignföretaget Tilassa Oy som har gjort två utkast till servicekoncept för bokbussen utifrån förslag som framkommit vid olika tillfällen som arrangerats för kunderna och personalen.
Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat projektbidrag för planering av bokbussen i Borgå.
Kunderna ska svara bland annat på frågan: Vilka olika tjänster kunde en ny bokbuss erbjuda?
Idén till servicekoncept finslipas under slutet av året.
Ett beslut om en ny bokbuss fattas ändå först i anslutning till bildningsnätverkets helhetsplan, som kommer att bli klar först i mars 2018. Allra tidigast kan det finnas pengar i stadens budget för 2019. Avgörandet ligger i beslutsfattarnas händer. ÖN

ANDRA LÄSER