Låginkomsttagare dör ofta klart tidigare än välbärgade – gäller både sjukdomar och olyckor

Skillnaderna mellan fattiga och rika är särskilt stora då man jämför alkoholrelaterade dödsfall.

Alkohol är en mycket vanligare orsak till förlorade levnadsår bland låginkomsttagare än bland höginkomsttagare.
Personer med låga inkomster löper större risk än höginkomsttagare att dö innan de fyllt 80 år, visar en rapport av Institutet för hälsa och välfärd. Institutets forskare har jämfört inkomstgruppers förlorade levnadsår, det vill säga antal år tills de som dött skulle ha fyllt 80. Jämförelsen gjordes för personer över 25 år.

ANDRA LÄSER