Insändare: Borgå ska växa men inte på invånarnas bekostnad

I det rätt så nya bostadsområdet Majberget finns har staden byggt en lekpark.
Sommarens fina väder har fyllt Borgås stränder och därmed aktiverat våra invånare. På olika Facebooksidor har jag läst arga inlägg om service som tas bort, bland annat lågtröskelservice i utomhusområden.
Ofta är orsakerna till slopandet inte ekonomiska utan det har handlat om vandalism eller nya lagar. Det är ändå inte bra att ta bort service utan att meddela på förhand om varför eller komma på alternativa lösningar.
Visste du att Borgå har en ny stadsstrategi? Det är inte konstigt om svaret är nej eftersom det har skrivits så lite om den. Strategin är en av stadens viktigaste styrdokument som fullmäktige godkänner. Efter omröstning under våren vann det ambitiösa målet att Borgå ska växa med en procent per år.
Själv röstade jag för en mindre ambitiös nivå för tillväxt. Det på grund av att tillväxt behöver resurser och stadens skattemedel kommer inte att öka, tvärtom målas det upp en dyster ekonomisk framtid för kommunerna. För mig får Borgå växa hur mycket som helst så länge vi tar i beaktande våra nuvarande invånare, att ekonomin är på en hållbar nivå och att det finns resurser för att utveckla och förbättra vår nuvarande service som är viktig för våra skattebetalare idag.
För mig får Borgå växa hur mycket som helst så länge vi tar i beaktande våra nuvarande invånare, att ekonomin är på en hållbar nivå och att det finns resurser för att utveckla och förbättra vår nuvarande service som är viktig för våra skattebetalare idag.
Det psykiska illamåendet i vårt samhälle är stort. Att satsa på välmående invånare är både en fördel för den individuella hälsan men också för stadens plånbok på sikt. Borgå behöver satsa på hälsofrämjande service för att förebygga större problem. Det gör vi till exempel genom att satsa på fritidsaktiviteter.
Under hösten har jag lämnat in fullmäktigemotioner om att grunda en hundskog, utveckla Virvik området och utveckla Borgmästaregatans lekpark för såväl unga som äldre. Jag godkänner inte att svaren på motionerna är att det inte finns resurser. I vår stadsbudget måste det finnas medel för att utveckla vår service, inte enbart för tillväxt.
Att skapa en välmående stad borde vara det strategiska målet för Borgå och därefter tror jag tillväxten kommer naturligt.
Emilia Mattsson (SFP)
Fullmäktigeledamot
Borgå

ANDRA LÄSER