På torsdag vaccineras de första

Medan man i en del andra kommuner låter skolhälsovården sköta vaccinerandet mot corona har man i Borgå beslutat att Konstfabriken är vaccinationsplats också för skoleleverna. På tisdag klockan 10 kan man beställa de första vaccinationstiderna till torsdag för familjens 12-15-åringar.

Borgåelever i åldern 12-15 år kan få sitt coronavaccin i Konstfabriken med början på torsdag den här veckan.
Stina Jäderholm
09.08.2021 15:30 UPPDATERAD 09.08.2021 15:35
– Vi vill utnyttja den goda process som vi har byggt upp i Konstfabriken. Dessutom är det väldigt viktigt att skolhälsovården får sköta sina egna uppgifter nu när skolåret inleds, efter en lång period med undantag och med fortsatta restriktioner. Skolhälsovården måste få koncentrera sig på sina elever och de behöver inte belastas med ytterligare uppgifter.
Det säger Ann-Sofi Silvennoinen, social och hälsovårdsdirektör i Borgå, efter det att stadens vaccineringsgrupp har fattat sitt beslut om hur staden ska sköta coronavaccineringen av 12- 15-åringarna.
– Dessutom borde alla vaccinationsplatser övervakas av en akutvårdare och det är svårt att ordna om alla skolor sköter vaccineringen var för sig. Vi vill också att det inte ska skapas något grupptryck vare sig för eller mot vaccinet, något som lätt uppstår om eleverna vaccineras klassvis.
– Det är frivilligt att ta coronavaccinet. Det är inte meningen att andra ska veta hur man har valt.

Nätbankskoder eller telefon

Från tisdag klockan 10 är det möjligt att beställa vaccinationstid för 12-15-åringar i Borgå.

För att kunna beställa tid på nätet behövs nätbankskoder, något som kanske inte alla 12-15-åringar har. Ändå har man ju betonat att den här åldersgruppen ska kunna besluta om vaccinet på eget initiativ, oberoende av föräldrarnas åsikter.

– Jag tror inte att det är svårt att inom familjen bestämma om man ska ta vaccinet, säger Ann-Sofie Silvennoinen. Jag ser en större risk i att de unga blir påverkade av sina kompisar.
Föräldrar kan beställa tid för sina barn, med föräldrarnas egna bankkoder, upp till års ålder.
– Dessutom kan man beställa tid per telefon, säger Ann-Sofie Silvennoinen. Åldersgränserna gäller enligt födelsedag, inte födelseår.
Den som fyller 12 år på torsdag kan alltså få sitt vaccin just då.
Det finns 200 tider reserverade för 12-15-åringar på torsdag. Totalt har man just nu reserverat 900 vaccindoser för den här åldergruppen, alltså för ungefär hälften av alla stadens 12-15-åringar.
– Vi hoppas och tror att vi får mer vaccin under den närmaste tiden, men fortfarande är situationen den att vi får exakta uppgifter om våra vaccindoser med bara några veckors varsel, säger Ann-Sofie Silvennoinen.

ANDRA LÄSER