Nya grupper får fjärde coronavaccindosen i Lovisa och Lappträsk

Lovisa stad erbjuder en fjärde dos coronavaccin för personer som fyllt 65 år och som har ett speciellt behov av boosterdos.

Det är dags för fjärde vaccindosen för utvalda grupper.
Målgruppen för en fjärde dos coronavaccin utvidgas i Lovisa och Lappträsk till att gälla personer över 65 år som omfattas av ordnad hemvård eller närståendevård. Också andra personer över 65 år, vars hälsa och funktionsförmåga är nedsatt och som inte klarar sig ensamma hemma, berörs.
Den fjärde dosen rekommenderas fortfarande för alla personer som fyllt 80 år och för alla äldre personer som bor på vårdhem. Dessutom rekommenderas en fjärde vaccindos till personer som fyllt 12 år med kraftigt nedsatt immunförsvar.
Också de övriga östnyländska kommunerna har meddelat om samma sak.
Personer som redan insjuknat i coronavirus och fått tre vaccindoser behöver inte en fjärde vaccindos. En genomgången coronavirussjukdom motsvarar en vaccindos. Mer information om det fjärde coronavaccinet hittar du på THL:s webbplats.
Kriterierna är gemensamma för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). Kriterierna baserar sig på Institutet för hälsa och välfärds (THL) rekommendation.
Tidsbeställning till coronavirusvaccination: coronavaccinbokning.fi. OCkså e-tjänsten Klinik eller telefon på numret 0444 555 360 fungerar.
Mer information om coronavaccin hittar du på THLS:s webbplats.

ANDRA LÄSER