Borgå vatten jobbar på Biskopsgatan – hindrar trafiken

Trafiken störs ytterligare från och med söndagen.

Trafiken påverkas när Borgå vatten arbetar.
Borgå vatten sanerar vattennätet på Biskopsgatan på sträckan mellan Alexandersgatan och Gymnasiegatan. Saneringsarbetet påbörjades veckan 19 (som inleddes med 9.5), då också gatan stängdes.
Gatuavsnittet är stängt för fordonstrafik under hela saneringsarbetet. Under arbetena har man tagit bort asfalt och kopplat anslutna fastigheter till ett temporärt vattenledningsnät ovan mark.
Alexandersgatan stängs på söndag kväll, den 22 maj. Arbetet i korsningen tar 2 till 3 dagar och efter det fortsätter trafiken som vanligt.
Trafiken leds förbi arbetsplatsen via en omväg som går längs Fredsgatan-Stadshusgatan- Runebergsgatan. Omvägen hittas med trafikmärken.
Hela saneringsarbetet är beräknat att ta 5 till 6 veckor och efter det öppnas Biskopsgatan mellan Alexandergatan och Gymnasiegatan för trafik igen.
Max Lampenius, praoelev på ÖN
ANDRA LÄSER