35 besvär – Nylandsplanen kan inte träda i kraft som planerat

Arbetet med Nylandsplanen har varit en lång process. Planen visades upp på Grand i Borgå 2019. Bild: Kristoffer Åberg

I Sibbo säger planläggningschef Jarkko Lyytinen att han delvis känner sig överraskad av att Helsingfors förvaltningsdomstol belagt Nylandsplanen med tillfälligt verkställighetsförbud.

Förvaltningsdomstolen har tagit emot sammanlagt 35 besvär med anledning av Nylandsplanen. Landskapsplanen omfattar i stort sett hela Nylands landskap och tar tidsmässigt sikte på år 2050. Helheten Nylandsplanen innefattar tre etapplandskapsplaner som utarbetats för Helsingforsregionen, östra respektive västra Nyland. Av besvären berör 18 planen för Helsingforsregionen, två planen för östra Nyland och tre planen för västra Nyland. Fyra besvär är riktade mot alla tre etapplandskapsplaner.

Då förvaltningsdomstolen nu belagt Nylandsplanen med verkställighetsförbud innebär det att planerna inte träder i kraft förrän domstolen avgör ärendet.

Sådana här planer är ohyggligt långa projekt som det mycket väl kan ta över tio år att ro iland.

Långa processer

I Sibbo säger planläggningschef Jarkko Lyytinen att han personligen inte uppfattat att besvären skulle vara av en sådan art att de motiverar ett verkställighetsförbud. Å andra sidan vet han att det snarare är regel än undantag att arbetet med både landskaps- och generalplaner drar ut på tiden.

– Sådana här planer är ohyggligt långa projekt som det mycket väl kan ta över tio år att ro iland. Vi kan inte göra så mycket annat än att invänta slutresultatet i lugn och ro.

Han nämner den gemensamma generalplanen för Östersundom som ett annat exempel på en utdragen process. Den hade godkänts av Helsingfors, Vanda och Sibbo 2018 men utifrån klagomål upphävde Helsingfors förvaltningsdomstol generalplanen den 29 november 2019. Kommunerna som ingår i den så kallade Östersundomkommittén har ansökt om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen och nu väntar man på avgörande därifrån.

– Enligt inofficiella källor väntades ett avgörande vid årsskiftet men så blev det ju inte, säger Lyytinen.

I Nylandsplanen tecknas konturerna för landskapets utveckling på lång sikt, planens viktigaste mål är leda in tillväxten i hållbara banor.

Planhelheten täcker hela Nyland med undantag av Östersundomområdet, och i den behandlas alla väsentliga teman inom markanvändning.

Landskapsfullmäktige godkände helheten i augusti, och i december 2020 bestämde landskapsstyrelsen att den ska träda i kraft.

Det var meningen att landskapsplanen skulle träda i kraft i slutet av januari 2021 efter att alla kommuner i landskapet hade kungjort styrelsens beslut.

Utifrån klagomål som kommit in belade Helsingfors förvaltningsdomstol ändå landskapsplanen med verkställighetsförbud så länge domstolen behandlar ärendet.

Källa: Nylands förbund

Inget akut

Hur påverkar det Sibbo då arbetet med Nylandsplanen drar ut på tiden? Enligt Lyytinen är verkan på kort sikt inte så stor.

– Vi har en generalplan som vunnit laga kraft och den styr planläggningsarbetet. Så i nuläget kan vi fortsätta vårt arbete som normalt.

Den nuvarande generalplanen i Sibbo har siktet inställt på utvecklingen fram till år 2025 så det börjar så småningom vara dags att ta fram en ny.

– Vi har redan inlett det förberedande arbetet och i det här sammanhanget är fyra år en ganska kort tid. I generalplanen drar man upp de stora linjerna för utvecklingen tjugo år framåt: till exempel ser man till att det reserveras utrymme för gator och räls då tätorterna byggs ut.

I det skedet då arbetet med generalplanen kommer i gång på allvar hoppas Lyytinen att också Nylandsplanen ska vara i kraft.

– I landskapsplanen skriver man bland annat in reservationer för spårtrafik, flygfält och stora shoppingcenter. För Sibbos del är ju speciellt spårtrafiken intressant. När vi tar fram den nya generalplanen bör den följa riktlinjerna i landskapsplanen, så situationen blir mycket klarare om landskapsplanen i det skedet vunnit laga kraft. Så tillsvidare är det ingen stor sak att arbetet med landskapsplanen drar ut på tiden, i kommunen får vi följa med situationen.