Coronaåret har varit tungt – Sibbo vill stödja personalens välbefinnande på arbetet

Sibbo kommun har i samarbete med lokala fackförbund diskuterat olika möjligheter att stödja de kommunalt anställdas ork och välbefinnande.

Sibbo stöder personalens ork med en motions- eller kulturförmån värd 150 euro. Alternativt kan personalen få en motsvarande summa i reda pengar.
ÖN
12.10.2021 09:41
Coronapandemin har påverkat både de kommunala tjänsterna och de kommunalt anställda. Nya arbetssätt har införts med kort varsel och epidemiläget har krävt att personalen följer stränga förhållningsregler för att minimera risken för smittospridning. Kravet på att snabbt kunna anpassa sig ha ökat belastningen på personalen och satt orken på prov.
För att stödja personalens välbefinnande satsar Sibbo på en extra personalförmån för år 2021 i form av en engångsersättning på 150 euro eller motsvarande summa som en kultur- eller motionsförmån. Personalen ska ha tillgång till förmånen senast i början av december. Förmånen gäller alla som under perioden 1.1–30.9 arbetat minst sex månader för kommunen och som fortfarande har ett arbetsavtal med kommunen då förmånen betalas ut.
Dessutom får de olika enheterna inom kommunen använda 50 euro extra per anställd på verksamhet som stödjer välbefinnandet på arbetsplatsen under vintern 2021–2022.
Kostnaderna för de här förmånerna beräknas bli ungefär 250 000 euro. Kommunstyrelsen tog beslut om personalförmånerna under sitt möte på måndagen.

ANDRA LÄSER