Vattnet tar slut och regnvattnet blir giftigt

Kemikalierna i vår omgivning orsakar problem, men att hitta den rätta lösningen är inte enkelt.

LedareLina Larssonlina.larsson@ostnyland.fi
19.08.2022 06:03
Nyligen publicerade Svenska Yle en artikel om en svensk studie över eventuella ökade hälsorisker av att dricka regnvatten. Studien visar att det i dagens läge är så gott som omöjligt att undvika så kallade PFAS-ämnen i vår omgivning. PFAS är en förkortning av per- och polyfluorerade alkylsubstanser, med ett annat namn högflourerande ämnen. I sin korthet är det ett samlingsnamn för nästan 5 000 olika industriella kemikalier, som tar väldigt lång tid att brytas ner i naturen. I engelskan kallar man de här ämnena för ”forever chemicals” just av den här orsaken.

ANDRA LÄSER