Inom några år läggs den sista pusselbiten på plats – planerna för en cykelväg mellan Kullo och Box presenteras

En enhetlig cykelväg mellan Borgå och Helsingfors ser ut att bli verklighet inom några år. Planer för den dryga sex kilometer långa sträckan av väg 170 mellan Kullo och Box kommer att presenteras den 2 mars på Kullo bildningscentrum. Här kommer lite försmak på planerna.

Nu för tiden börjar eller slutar cykelvägen i Box, beroende på riktning. Men nu finns planer för de saknande 6 kilometrarna.
Jon Nyqvistjon.nyqvist@ostnyland.fi
21.02.2023 10:40
I nuläget är det nästan möjligt att cykla hela vägen från Borgå till Helsingfors utan att behöva röra sig på landsvägen. Stumpen som saknas ligger mellan Box och Kullo, och nu börjar det klarna när en gång- och cykelväg ska bli av också där.
Vägplanen kommer att presenteras vid en offentlig tillställning torsdagen den 2 mars, klockan 18–20, på Kullo bildningscentrum. Tillställningen är öppen för alla invånare, markägare och andra intresserade.
– Förhoppningsvis kommer planen att komma till påseende redan på hösten i år. Jag vågar inte ge någon exakt tidtabell för när själva bygget kan komma i gång. Det handlar om tidigast 2025, säger Kirsi Pätsi på NTM-centralen i Nyland.
Projektet ska förbättra trafiksäkerheten och stödja cykling till arbete och skola samt cykelturismen på området.
Här planeras den nya cykelvägen mellan Kullo och Box.
I vägplanen planeras en 6,5 km lång gång- och cykelväg mellan Box och Kullo vid landsväg 170.
I planen finns dessutom en 1,7 km lång cykelväg för landsväg 148, det vill säga Oljevägen, som korsar landsväg 170. Anslutningen av landsväg 170 och 148 förbättras genom att bygga trafikljus.
I projektet planeras också förbättringar av dränering och belysning. Vägdiken ska renoveras och nuvarande belysning ersätts med LED-belysning längs hela sträckan.
– De exakta kostnaderna för projektet blir klarare ju längre vi kommer i planeringen. Uppskattningen är att det kommer att handla om cirka 3 miljoner euro, säger Pätsi.
NTM-centralen kommer att stå för hälften av kostnaderna. Resten av kostnaderna delas av Borgå stad och Sibbo kommun.
– Troligtvis blir Borgås andel större eftersom en större del av de nya gång- och cykelvägarna ligger på Borgås sida av kommungränsen.

ANDRA LÄSER