Gemensamma kyrkorådets förslag: Lägg ner på Runebergsgatan, bygg ut på Lundagatan

Gemensamma kyrkorådet vid Borgå kyrkliga samfällighet vill avstå från Svenska Församlingshemmet och i stället bygga ut den finska församlingens fastighet på Lundagatan. Gemensamma kyrkofullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet.

AVYTTRAS. Gemensamma kyrkorådet förelår att Borgå kyrkliga samfällighet avstår från Svenska församlingshemmet vid Runebergsgatan och flyttar verksamheten till fastigheten på Lundagatan som byggs ut.
Svenska församlingshemmet på Runebergsgatan har länge varit i behov av en omfattande renovering och i stället för att satsa pengar på reparationer vill gemensamma kyrkorådet avstå från fastigheten. Borgå kyrkliga samfällighets fastighetsstrategi avhandlades vid mötet i torsdags och utgångspunkten var att man måste minska på 4 000 kvadratmeter våningsyta för att få ekonomin i balans.

ANDRA LÄSER