Elbussar smartare än järnväg

Det mest lockande: elbusstrafik kan startas betydligt snabbare. Vi behöver inte vänta på samhällets (osäkra?) jätteinvesteringar i decennier. Och för lokaltrafiken i regionen är tröskeln ännu lägre.

26.01.2021 05:40
Förra veckan kom det ”beslut” om den nya järnvägslinjen österut. Stadens ledning och många andra har uttryckt glädje över det här. Och inte är det ju dåligt.
I glädjeyran lönar det sig kanske att fundera lite över vad det här betyder. Många kommentarer handlar om persontrafik. En miljövänlig förbindelse mellan Borgå och huvudstadsregionen!
Kanske det lönar sig att också lite fundera på alternativ. Den nya järnvägslinjen ligger tidtabellsmässigt efter Åbo-linjen och Tammerforslinjen, det vill säga decennier i framtiden.
Borgå har i dag många härliga fördelar för att få nuvarande invånare att trivas och att locka nya invånare med. Vi har en fantastisk historia, all form av service för invånare i den egna stadens centrum och en otroligt vacker stad. Men en sak saknar vi: miljövänliga kommunikationer, det vill säga spårtrafik till framför allt huvudstadsregionen. Men är tåg den enda lösningen?
Några plock ur nyhetsflödet: I augusti 2021 finns det 160 elbussar i huvudstadsregionen, den ledande elbusstillverkaren (Yutong, Kina) producerar 25 000 elbussar per året (2018), bland annat holländska VDL och tyska MB satsar stort. Yutong levererar redan över hela världen, tyngdpunkten är i lokaltrafik, men radierna växer, nu är en vanlig räckvidd på en laddning 250 km, om några år troligen 400 km. Yutong testar också i svåra förhållanden (i minus 30 grader en räckvidd på minst 200 km).
Kvaliteten för passageraren är klart högre än i en dieselbuss, en del av dagens anskaffningar är redan lönsamma utan stöd eller miljömotiv, laddning alternativt under dagen eller enbart under natten.
Vad kunde en busstrafik baserad på elbussar innebära för trafiken mellan Borgå och huvudstadsregionen? Några fria funderingar: tätare turer än i tågtrafik, flera hållplatser och bättre tillgänglighet i båda ändorna av rutten, snabb motorväg. Den totala restiden är troligen kortare, ingen omväg via flygplatsen, flera hållplatser. Om elenergin produceras med förnybara alternativ (som Finlands målsättning är) är den helt miljövänlig och jämförbar med järnvägen. Produktionen av batterier orsakar koldioxidutsläpp (liksom byggandet av tåginfrasrrukturen), men utvecklingen är ganska snabb.
Det mest lockande: elbusstrafik kan startas betydligt snabbare. Vi behöver inte vänta på samhällets (osäkra?) jätteinvesteringar i decennier. Och för lokaltrafiken i regionen är tröskeln ännu lägre.
Och som extra joker kommer eventuellt vätgasdrivna bussar. Också de i så fall snabbare än tåginfrastrukturen.
Vad kan Borgå göra för att stöda den här utvecklingen? Hur bör det här beaktas i planeringen av centrumområdena? Bör man som minimum starta en fördomsfri utredning om möjligheter och tidsaspekter? Kan man ta nuvarande trafikanter med i utredningen?
I hopp om kreativa och positiva tankar, svårigheter kan alla hitta.

Göran Lindroos,

Borgå