Borgå vill ta busstrafiken i egna händer

Det handlar om en stor förändring: från att det var bussbolagen som i praktiken bestämde vilka turer som körs vill Borgå stad ta över initiativet och vara den som ritar upp den framtida kollektivtrafiken. För att sondera terrängen har stadens nyanställda kollektivtrafikplanerare själv åkt på de flesta bussrutter.

Kollektivtrafikplanerare Matias Leinonen säger att Borgå nu har en enastående chans att utveckla kollektivtrafiken.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
27.02.2023 06:31
Frågeställningen är snarlik dilemmat med ägget och hönan: krävs det fler passagerare för att få fler bussturer eller krävs det fler bussturer för att få fler passagerare? Borgå stads nya kollektivtrafikplanerare Matias Leinonen som började på posten den andra januari har en klar åsikt om ordningsföljden.
– Det finns forskning som visar att då en ny busslinje introduceras tar det tre år innan folk lär sig att använda den. Så man måste vara långsiktig och ge tid för passagerarmängderna att utvecklas. Så det krävs alltså först fler bussar, sedan kommer passagerarna.
Fram till att coronapandemin slog till fungerade så gott som all kollektivtrafik i Borgå på marknadsmässiga villkor. I klartext var det bussbolagen som bestämde vilka turer som kördes och staden själv hade vare sig ekonomiska insatser eller inflytande över upplägget. Men i takt med att passagerarmängderna minskade under pandemin lades bussturer ner.

ANDRA LÄSER