Minst en halv miljon euro för församlingshemmet

Nu kan man lämna anbud på svenska församlingshemmet i Borgå. Huset är 1 300 våningskvadratmeter stort och på tomten finns ytterligare byggrätt för 500 våningskvadratmeter.

Bostadshus, restaurang eller kontor, möjligheterna är många enligt den utredning som gjorts över det gamla svenska församlingshemmet i Borgå.
Före den 30 april klockan 15 tar den kyrkliga samfälligheten i Borgå emot bud på svenska församlingshemmet vid Runebergsgatan. Utgångssumman är satt vid en halv miljon euro och säljaren har rätt att förkasta eller acceptera anbuden.
Huset är ritat av Lars Sonck, som församlingshem, och det stod färdigt 1936.
En utredning över byggnadens möjliga nya användningsändamål ger ett brett spektrum, från bostadshus till kontor, till restaurang, festlokal eller idrottslokal.
Utom huvudbyggnaden finns också separat uthusbyggnad på tomten, som har en outnyttjad byggrätt på cirka 500 våningskvadratmeter.
Tomten måste få en ny plan när byggnaden inte längre används för kyrkligt bruk och i samband med den nya planläggningen ska byggnaden skyddas.
Huvudbyggnaden är i behov av sanering, det finns en del fuktskador i källaren och både vvs-tekniken och rappningen måste förnyas.

ANDRA LÄSER