Charmkampanj på svenska drar in i sjukhuskorridorerna

Våga tala svenska. Så heter Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts HNS kampanj som pågår 6–12 november, samtidigt som den riksomfattande Svenska veckan.

PÅ SVENSKA. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ger svenskan extra uppmärksamhet nästa vecka. – Vi vill inspirera personalen att våga prata mera svenska, säger Tuulia Koponen, ordförande för styrgruppen för HNS språkprogram.
Under veckan uppmuntrar HNS sina anställda att prata svenska med patienter och med arbetskamrater, bland annat genom att hålla svenskspråkiga mat- eller kaffepauser.
– Vi vill ge svenskan synlighet på ett positivt sätt, och sporra och speciellt inspirera personalen att prata ännu mer svenska med patienterna och arbetskamraterna, säger Tuulia Koponen, ordförande för styrgruppen för HNS språkprogram och ledande överskötare på Borgå sjukhus.
I ett pressmeddelande säger Koponen att det är mycket viktigt att satsa på tvåspråkighet: att patienten vårdas på sitt eget språk har en betydande inverkan både på patientsäkerheten och på vårdupplevelsen. HNS är en tvåspråkig samkommun och producerar tjänster för fler än 1,6 miljoner människor, varav cirka 8 procent svenskspråkiga.
Syftet med charmkampanjen är att sänka tröskeln att prata svenska med patienterna också efter att Svenska veckan är slut. Kampanjen ordnas i samarbete med Svenska Finlands folkting.