Coronaläget: 65 nya fall i Finland

Institutet för hälsa och välfärd uppskattar att över 4 000 av de personer som har bekräftats smittade nu har tillfrisknat.

Sammanlagt 5 738 fall av coronaviruset har bekräftats i Finland, vilket är en ökning på 65 jämfört med dagen innan. Antalet dödsfall med koppling till viruset har ökat med 5 och är nu totalt 260, meddelar Institutet för hälsa och välfärd.

Runtom i landet vårdas 169 patienter på sjukhus, medan 45 personer får intensivvård på grund av epidemin. Majoriteten av dem får vård inom Helsingfors universitetscentralsjukhus specialansvarsområde där 141 personer vårdas på sjukhus, varav 33 får intensivvård.

Enligt en preliminär uppskattning har minst 4 000 av de personer som bekräftats smittade nu tillfrisknat.