Ångesthantering kan hjälpa patienten i vardagen

På torsdagen presenterade psykiatriska enheten i Borgå sin verksamhet, bland annat den intensiva öppenvården som infördes på sommaren.

VÅRD. Chefläkare Markku Paavola säger att en av de vanligaste orsakerna till att man blir patient vid psykiatriska enheten är depression.
Vid ett bord står Marita Komppa-Valkama, avdelningsskötare på psykiatriska enheten vid Borgå sjukhus. På bordet finns en låda som tillfälligt är lånad från enheten hon jobbar på. Komppa-Valkama plockar upp en flaska Tabasco och visar den – inte för att det nödvändigtvis är gott, utan för att den kan fungera som en bra början. Bordets tema är nämligen ångest.
– Ångest är en helt normal känsla som i princip alla känner någon gång. De första stegen är att tänka på något annat, och då kan kraftiga kryddor hjälpa. Som Tabasco eller mycket chilistark mat, säger Komppa-Valkama och visar upp flaskan.
Hon visar enhetens ångesthanteringslåda, som för övrigt också innehåller allt från korsord till stressbollar och bubbelplast, eftersom det är öppet hus på psykiatriska enheten vid Borgå sjukhus. Evenemanget är kopplat till Borgå sjukhus 50-årsjubileum som fört med sig liknande tillställningar på de flesta enheterna.
ÅNGESTHANTERING. Den här lådan används på enheten för att hantera ångest när den börjar ge sig till känna. Meningen är att börja tänka på annat.

Intensiv öppenvård

Markku Paavola, överläkare vid Borgå psykiatriska sjukhus, säger att man gärna vill visa upp öppna vårdens avdelning för allmänheten och berätta om verksamheten. På grund av färre sängplatser gick man tidigare i år in för det man kallar för intensiv psykiatrisk öppenvård – en metod för att ta hand om patienter som är i behov av mera intensiv vård än i den traditionella öppenvården men som inte behöver en plats på vårdavdelningen.
– Vi har alltid akuta platser på vårdavdelningen förstås. Men i somras började vi jobba med den intensiva öppenvården som innebär tätare kontakt med patienten. Vi har också jour dygnet runt, och kan hjälpa vid akuta behov.
Vi klarar oss med de resurser vi nu har. Sängplatserna och de övriga resurserna räcker för de behov som finns
I bakgrunden till den intensiva öppenvården ligger HUS:s krav på att minska på antalet platser på vårdavdelningen, något som i sin tur hör till den så kallade vägkartan som infördes för fem år sedan. I nuläget uppnår man alla kraven i Borgå, och man har inga direkta besparingar att ta i beaktade.
– Vi klarar oss med de resurser vi nu har. Sängplatserna och de övriga resurserna räcker för de behov som finns, säger Paavola.
Också om många fnyser åt öppenvården så har Paavola gott att säga om vårdmetoden. Man sköter om patienterna i deras hem i stället för på sjukhuset, något som kan vara till nytta.
– Ofta har patienterna svårt med vardagen. Om de då lär sig hantera den i en sjukhusmiljö så kanske det inte fungerar ute i verkliga livet. Rehabilitering är ofta bättre att göra hemma än på sjukhus.

Ingår i helhet

De vanligaste orsakerna till att man blir patient på psykiatriska enheten i Borgå är olika grader av depression, men också olika varianter av bipolaritet och manisk depressivitet är vanliga. Det är också något som syns nu kring julen.
– Högtider och våren brukar föra med sig mera depressioner. Övriga, som psykoser, har förstås ingen koppling till årstiden.
Elchocker används numera under anestesi så att patienten inte själv är vaken när ingreppet görs
På sängavdelningen med de 16 platserna har man å sin sida såväl tvångsvård som frivillig vård. I de svåraste fallen har man en rad metoder att ta till, från mediciner till elchocker.
– Elchocker används numera under anestesi så att patienten inte själv är vaken när ingreppet görs. Det används inte ofta, men kan vara nyttigt vid mycket svåra depressioner.
Från nästa år är enheten också del av HUS psykiatri, något som innebär en byråkratisk förändring som inte ska märkas i patienternas vardag. För sjukhuset innebär det ändå att man ingår i en större helhet.
– Det kan i förlängningen betyda lite mera resurser, säger Paavola.

Psykiatriska enheten 2018

Vårdtiden är i medeltal 16 dygn.
Man har haft drygt 5 200 vårddagar.
Totalt har man vårdat drygt 320 patienter.
Omkring 20 000 besök på öppna vården.
Omkring 11 000 besök på intensva öppna vården.
Finns vid Borgå sjukhus, i WSOY-huset, i Lovisa och i Sibbo.
Total personalstyrka ungefär 90 personer.

ANDRA LÄSER