Borgåelever lär sig källsortera

Sorteringsrävar och plastagenter gör sitt bästa i skolklasserna i Borgå. Allt fler skolor går med i sorteringsförsöket. Många vuxna har ännu mycket att lära.

KÄLLSORTERING. Christina Träskelin vid Keskuskoulus rad med avfallskärl, för plast, blandavfall, papper och kartong.
Stina Jäderholm
19.08.2019 07:58 UPPDATERAD 19.08.2019 11:32
– Vi är än så länge ganska i början med att få med skolorna i källsorteringen, säger kundkontaktchef Christina Träskelin vid lokalitetsledningen i Borgå. Satsningen inleddes i våras. Först kom fem skolor med, sedan fem till och nu har vi ytterligare fem nya skolor som väntar på att få börja.
– Vid hälsocentralen i Näse ville man också med i ett tidigt skede och där har vi skaffat två plastavfallspressar under våren. Kommungården är också med.
När nya skolor byggs eller saneras kan man planera för källsortering redan från början. Klassrummen i Eklöfska skolan i Tolkis har till exempel utrustats med papperskorgar med flera fack.
I äldre skolor får man anpassa sig och hitta egna lösningar. I Keskuskoulus aula finns nu en skylt med Muovikeräys, plastinsamling, och under den ett traditionellt sopkärl där elever och lärare får slänga plastavfall.
HÄR SAMLAS PLAST. Inne i aulan i Keskuskoulu finns en egen plats för plast.
– Jag skulle ju helst se att vi kunde göra insamlingsplatsen litet snyggare och mer lockande, säger Träskelin. Vi jobbar på det.
Keskuskoulu hör till de skolor som gick med i sopsorteringen i maj.
– Dagens tvåor är redan mycket duktiga på att sortera ut plastavfall och ettorna lär sig snabbt, säger Träskelin.
– Lärarna har berättat att man utser sorteringsrävar och plastagenter i klasserna.

Kartong i blandavfallskärlet

– Skolorna har också bildat arbetsgrupper där man funderar närmare på det här med källsortering, där deltar både elever och personalens representanter, säger Träskelin. Vi på lokalitetsledningen stöder och hjälper efter bästa förmåga.
– Vi hjälper skolorna att skaffa nya snygga insamlingskärl. Det är en morot som lockar nya skolor att komma med.
OLÅST. Enligt innehållet i plastinsamlingslådan är det inte bara skolan utan också en del privata hushåll som anlitar Keskuskoulus sopsorteringsmöjligheter.
Vid alla gamla skolor och daghem är det inte heller så lätt att röja plats för flera nya avfallskärl på gården.
– Det är därför vi genomför det här projektet stegvis, säger Christina Träskelin. Rosk'n Roll ska först kolla var det är bäst att placera avfallskärlen.
– Lokalitetsledningen har köpt upp de flesta avfallskärlen och det är lokalitetsledningen som också betalar tömningsavgiften till Rosk'n Roll.
Det finns inte någon särskild projektbudget för satsningen på källsortering i stadens fastigheter.
– Kostnaderna tas från lokalitetsledningens vanliga driftsbudget, säger Träskelin.
Man vill minska på blandavfallet och allt är förstås ett led i stadens strävan att bli koldioxidneutral till 2030.
Barnen lär sig snabbt, men det är värre med de vuxna. Det kan man konstatera på Keskuskoulus bakgård.
Två av stadens servicemän klämmer med gemensamma krafter ner stora kartongbitar i avfallsbehållaren för blandavfall, bara några meter från motsvarande behållare för kartongavfall. Den behållaren är nästan tom, visar det sig vid en närmare granskning.

Dyrare städning

En av avfallsproducenterna i stadens fastigheter är köken.
I centralköket är ändå mängden bioavfall marginell. Alla råvaror anländer färdigt skalade och delade, i vissa fall panerade och stekta, till centralköket.
– Bioavfall uppstår främst i personalens pausutrymme, kompletterat med använda pappershanddukar, säger Annika Malms-Tepponen, verkställande direktör vid affärsverket Borgå lokalservice.
– Vid centralköket har vi metallpress och behållare för metall, bioavfall, kartong och blandavfall. Nu börjar man sortera plast och blandavfallspressen ändras för plast. Det uppstår så lite blandavfall att man klarar sig med ett litet avfallskärl.
Vid de 50 utdelningsköken har bioavfallet sorterats redan i många år.
– Åtminstone så länge jag minns och jag kom till Borgå 2003, säger Malms-Tepponen. Dessutom sorteras främst kartong och blandavfall. Vissa större fastigheter har dessutom möjligheter att sortera metall och glas men mängderna är rätt blygsamma.
Vid utdelningsköken samlar man totalt in ungefär 500 kilogram bioavfall per dag.
Lokalservice har hand om städningen av stadens lokaler och ju mer man sorterar desto mer jobb blir det för städpersonalen. Tjänstebeskrivningarna måste kompletteras, säger Malms-Tepponen.
– Vid skolorna är sortering av returpapper en verksamhet som föranlett justering av servicebeskrivning när lokalservicepersonal ansvarar för tömningarna inne i fastigheten.

ANDRA LÄSER