Vrakletare fick jackpot på Sibbofjärden – nu siktar han på okänt vrak utanför Lovisa

Det är ingen nyhet att Östersjön är ett vrakdykarnas eldorado. Kallt vatten och låg salthalt gör att sjunkna farkoster bevaras sällsynt väl – det bevisar bland annat 1800-talshjulångaren Diana som nyligen upptäcktes utanför Gråskär i Sibbo.

RARITET. Hjulångare är sällsynta vrakfynd, även globalt sett, och ingenstans har man tidigare hittat en så gammal och så väl bevarad ångare som Diana. Här ses skovelhjulet.
12.07.2019 13:14 UPPDATERAD 15.07.2019 09:25
– Östersjön är exceptionell i en global jämförelse, säger intendent Minna Koivikko på Museiverket och syftar på att vrakförekomsterna i finska vatten är ovanliga på många sätt.
Låg temperatur och låg salthalt gör att vraken hålls någorlunda intakta, och jämförbara förhållanden finns egentligen bara i de stora sjöarna i USA och i Kanada. Den stora skillnaden enligt Koivikko är ändå vrakbeståndets art: Finland har en ovanlig historia med tät kommers sjövägen och även av krigsföring till sjöss.
Det sist nämnda är också indirekt orsaken till att hjulångaren Diana gick på grund utanför Gråskär i Sibbo 1854. Tillsammans med en annan ånghjulsdriven bogserbåt lade hon ut från Sveaborg den 5 oktober med uppdraget att bogsera två kanonslupar från sjöfästningen Svensksund till Helsingfors.

ANDRA LÄSER