Tur i oturen att bastion Rosen brann just nu – en brand på hösten hade varit farligare

Skyddstaket ovanför den östliga kasematten ska repareras efter den anlagda branden i bastion Rosen tidigt på onsdag morgon, den 25.5. Frågan är om också de övriga kasematternas tak samtidigt borde förnyas.

Museiintendent Ulrika Rosendahl vill att muren kring bastion Rosen inte ska se alltför inbjudande ut för klättrare. Stenmuren verkar ha klarat eldsvådan bra,
30.05.2022 13:08
Vill man vara optimist och se något lyckosamt i branden vid Bastion Rosen så vore det tidpunkten. Hade skyddstaken skadats inför vintern skulle riskerna vara betydligt större.
– Gamla stenkonstruktioner brukar drabbas hårdast av att det rinner vatten in mellan stenblocken som sedan utsätts för hårt slitage när vattnet fryser till is, säger museiintendent Ulrika Rosendahl på Lovisa museum.
– Plåttaket finns ju kvar, men hänger nästan i tomma luften längst österut. Hade branden inträffat på senhösten före en storm eller ett snöväder skulle läget vara riktigt illa.

ANDRA LÄSER