Reparationen av spåntaken vid Lilla kyrkan i Borgå blev dyrare än väntat

På torsdagen beslöt gemensamma kyrkorådet att begära ett ökat anslag för reparationen av spåntaken vid Lilla kyrkan. Den främsta orsaken till de ökade kostnaderna är världsläget.

Lilla kyrkans takreparation blir dyrare än väntat.
20.01.2023 07:56
Kyrkorådet uppger att spåntaket på Lilla kyrkan måste förnyas, även om byggkostnaderna har stigit.
Att senarelägga reparationen lönar sig inte, eftersom det kan öka kostnaderna ännu mer, lyder motiveringen. Brandsäkerheten är också en betydande faktor. Totalt anhålls nu om 400 000 euro för reparationen av gemensamma kyrkofullmäktige. Den ursprungliga kostnaden beräknades vara 220 000 euro.
I anslaget ingår också myndighets- och övervakningskostnader samt en reservation för tilläggs- och ändringsarbeten.
Lilla kyrkans spåntak är i så dåligt skick att det inte längre är förnuftigt att reparera taket. Man har konstaterat att spåntaket har så många skador att det lönar sig att förnya taket från tre takfall.

ANDRA LÄSER