Inveon inför stora förändringar

Verkställande direktör Johan Söderberg föreslår en fusion mellan Inveon och Point College.

ÖDESSTUNDER. Framtiden för den svenska yrkesutbildningen ska snart avgöras.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
21.04.2016 10:25 UPPDATERAD 21.04.2016 15:29
Nu är den klar, en grundlig genomgång av alternativen för framtiden för yrkesinstitutet Inveon. Eller inte riktigt klar eftersom Borgå stad inte utreder alternativet att staden tar över ansvaret för den svenska yrkesutbildningen.
Styrelsen för samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland får nästa vecka ta del av en utredning över vilka konsekvenserna blir om allt fortsätter som förr, om Point College och Inveon slås samman och om Prakticum och Inveon blir ett.
Om Inveon fortsätter som förr betyder det bland annat stora investeringar i nya lokaler.
Det finns flera byggnader i Haiko som är i riktigt bra skick, medan andra är så gott som oanvändbara.
Om Inveon går ihop med Point College fortsätter den praktiska yrkesundervisningen i Haiko medan övrig utbildning administreras till exempel i Point Colleges nya lokaler på Västra åstranden.
– Åtminstone till en början, säger rektor Sari Gustafsson. Det finns flera byggnader i Haiko som är i riktigt bra skick, medan andra är så gott som oanvändbara.

Hyr lokaler i centrum

I de uträkningar som har gjorts vid Svenska Framtidsskolan, som har hand om Prakticum, flyttas all utbildning bort från Haiko.
– Just nu tar det lika lång tid att ta sig med buss från Borgå centrum till Haiko som till Arabiastranden i Helsingfors, säger rektor Harriet Ahlnäs vid Prakticum. Dessutom går det färre bussturer till Haiko.
– Yrkesutbildningen måste kunna erbjudas nära Borgå centrum. För en del av verksamheten kan vi dela på Amistos lokaler, men det finns andra möjligheter. Verkstadsutrymmen kan hittas inom promenadavstånd från centrum.
Prakticum vill inte köpa utan hyra sina undervisningslokaler i Borgå, precis som i Helsingfors.
I alternativet där Point College går samman med Inveon räknar man med att utbildningslinjerna ska anpassas efter det regionala arbetslivets behov och studerandenas intresse, men räknar preliminärt med 336 studieplatser för de svenska utbildningslinjerna med Inveonbakgrund.
Vi skulle öka på det totala elevantalet till 450 till år 2020.
– Det finns många sätt att förstärka skolornas alla linjer, säger Gustafsson. Viss utbildning som nu ges på finska kan i en gemensam skola också ges på svenska.
– Dessutom finns det en stor potential i vuxenutbildning på svenska.
I den uträkning man har gjort vid Framtidsskolan har man förstärkt en del av de nuvarande linjerna vid Inveon och plockat bort andra. Till exempel el- och automationsmontörer, ICT-montörer och kockar skulle inte mer utbildas i Borgå. I stället skulle utbildningen av till exempel verkstadsmekaniker och rörmontörer ske i mycket större skala än nu.
– Vi skulle öka på det totala elevantalet till 450 till år 2020, säger Ahlnäs.
– Om det ska finnas yrkesutbildning inom tekniska branscher i Östnyland i framtiden så behövs det förstärkning, en bredare bas att stå på.
– Artesan- och bildartesanutbildningen plockas bort som ungdomslinjer men tas i stället in som vuxenutbildningslinjer. Vi vill ha en mycket större satsning på vuxenutbildning i Borgå i framtiden.
Vårt ansvar är ändå att sköta vårt uppdrag så bra som möjligt. Det kommer vi att göra.

Styrelsen fullföljer sitt uppdrag

Styrelsen för samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland får nästa vecka ta del också av verkställande direktör Johan Söderbergs förslag om att inleda förhandlingar om en samgång med Point College.
Om styrelsen följer Söderbergs uppmaning är ännu mycket oklart.
Styrelseordförande Magnus Björklund säger att han ännu inte alls har hunnit bekanta sig med utredningen.

Men kan samkommunstyrelsen och -stämman alls ta ett beslut innan Borgå stad har bestämt sig för hur staden vill sköta yrkesutbildningen i framtiden?

– Styrelsen har fått i uppdrag av stämman att göra en utredning, att ta ställning till den och föra frågan till stämman för avgörande. Det måste vi göra, säger Björklund.
– Samkommunen har många ägare, inte bara Borgå. Vi är väldigt medvetna om att det är de som har skrivit under handlingarna när samkommunen bildades också är de som kan upplösa samkommunen.
– Vårt ansvar är ändå att sköta vårt uppdrag så bra som möjligt. Det kommer vi att göra.

ANDRA LÄSER