"Tänka fritt är stort men tänka rätt är större"

Kanske kunde Borgå BB också ha existerat ännu idag, och då säkert stå på HUS nya slaktlista, liksom BB i Lojo. Men kanske kunnat räddas också den här gången, eftersom dagens styrelse för HUS inte vill spara i servicen.

KolumnStina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
04.10.2022 17:36
Förändringens vindar skakar om Borgå sjukhus, från flera håll. Samtidigt som HUS med ena handen vill stänga ner jouren håller den andra handen på och ritar upp planer för renovering eller nybygge av själva lokalen. Men som jag, visserligen motvilligt, har fått lära mig så är det en milsvid skillnad på pengar för verksamheten och pengar för investeringar. Dom existerar i helt olika universum, ungefär.

ANDRA LÄSER