Kineserna fascineras av jingfen – den finska mentaliteten – och vill att vi är privata och lite introverta

Då man vill locka kinesiska turister till Finland lönar det sig att satsa på den finländska mentaliteten. Det något introverta, privata och lugna intresserar. Lägg till en dos orörd natur samt öppna vidder och wow! Spiritually Finnish är redan ett begrepp i Kina.

STOR POTENTIAL. Borgå vill ha mera besökare från Kina och satsar nu på olika sätt.

Då kinesiska turister besöker Borgå stannar de sällan över natten och spenderar inte speciellt mycket pengar, även om många inhandlar till exempel choklad och bärnstenssmycken. Nu har utvecklingsbolagen Posintra och Cursor startat ett projekt där man tillsammans med lokala aktörer vill bygga produktkoncept för att få hit fler besökare.

Aldrig tidigare har Borgå med samarbetspartner lagt ned så mycket resurser på att dels locka hit turister från Kina, dels på samarbete med kinesiska orter och företag. På tisdagsmorgonen samlades östnyländska företagare i turismbranschen för att få information och diskutera gemensamma Kinaprojekt. Intresset var stort.

Kinaexpert

Martti Mustila, projektchef vid utvecklingsbolaget Cursor i Kotka – Fredrikshamn och det östnyländska utvecklingsbolaget Posintras utvecklingschef Jenni Juuvinmaa håller i projekttrådarna. Mustila har bott och jobbat i Kina i över 20 år, han har exempelvis planerat upplevelseresor tillsammans med kinesiska reseorganisatörer och hämtat kinesiska turistgrupper till Finland. Juuvinmaa igen har arbetat med utveckling och marknadsföring hos bland annat Finnair och nordiska reseorganisatörer, så duon har en gedigen bakgrund inom turismbranschen.

Turismprojektet

Samarbetsprojekt mellan utvecklingsbolagen Posintra och Cursor.

Ett av de viktigaste målen är att bygga upp ett företagsnät som fokuserar på turismmarknaden i Kina.

Nya produkter och produkthelheter utvecklas, de säljs via internationella säljkanaler.

Man ordnar Kinaverkstäder och bekantar sig med landets kultur och specialdrag.

År 2017 ökade Kinaturismen till Finland med 33 procent jämfört med 2016. I år syns en liten nedgång.

Martti Mustila vet att då kineserna reser till Europa, besöker de i allmänhet flera länder.

– Upplevelser är viktigare än läge. Man måste förstå vad kineserna vill ha och sedan bygga ihop paket som kan kopplas till Europaresan.

Vad vill kinesiska turister då ha?

Visit Finlands Teemu Ahola säger att jingfen, på engelska Spiritually Finnish, i dag är något av ett begrepp i Kina.

– Det handlar om tysthet, lugn, natur, rum för dig själv. Har vi att göra med kineser får vi vara riktiga finländare, vi ska inte apa efter andra, förklarar han.

Då man i Kina talar om extrema upplevelser som turister söker kan det vara fråga om sådant som är vardagsmat för finländarna, som att gå ut i skogen och plocka bär, njuta av havet och vistas i naturen överlag.

<i>Jing Fen</i> handlar om tysthet, lugn, natur, rum för dig själv.

Cirka 10 procent har pass

Bara 9-10 procent av befolkningen i landet äger ett pass men trots det är turistmängderna från Kina stora i hela världen.

– De flesta reser fortfarande i grupp men det har blivit allt vanligare med resor på egen hand. Här finns en enorm framtida potential, fortsätter han.

– I Kotka, Fredrikshamn och Borgånejden finns väldigt mycket som turisterna värdesätter, här finns också en massa serviceproducenter. Rätt paketerade och kombinerade med intressanta historier lockar upplevelserna nog, påpekar Martti Mustila.

Teemu Ahola framhåller att Visit Finland regelbundet har köpare från många olika länder på besök, de kommer även från Kina.

– Den som vill sälja turistpaket ska passa på då köparna finns på plats.

Jenni Juuvinmaa berättar om en liten utredning som nyligen gjorts i Borgå för att ta reda på var man just nu står i fråga om Kinaturismen. Företagare av olika slag hördes.

Kineser reser allt mer på egen hand. Här finns en enorm framtida potential.

– Kinesernas andel av alla turister är blygsam, bara 2-5 procent, lite beroende vem man frågar. Största delen av dem reser i grupper och besöken i Borgå är ganska korta.

Hon säger att besökarna fortfarande intresserar sig för lyxvaror, som de i allmänhet köper i Helsingfors.

– Lokala produkter intresserar nog också. En del Borgåföretagare upplever att Kinaturisterna inte alls lämnar efter sig pengar, andra har en annan åsikt.

Företagen samarbetar rätt blygsamt i Kinafrågor, men här ska det alltså bli en ändring.

Busstransporter

Jill Backman är en av dem som tagit sig till Konstfabriken för att diskutera Kinaturism. Hon jobbar hos Borgåbolaget Kaj Forsblom, som har en hel del att göra med turister från Kina.

– Vi har i flera år kört omkring grupper i främst Helsingfors och Åbo och också haft hand om busstransporter i hela Skandinavien.

Att vara med om att utveckla den här biten intresserar stort.

Borgå har inte som stad haft ett etablerat samarbete med Kina eller kinesiska städer, men nu har man också undersökt möjligheterna att utvidga det internationella samarbetet till att gälla även Kina. Man samarbetar med exempelvis Nylands förbund och tjugo andra städer i Finland.

ANDRA LÄSER