Textilhuset trotsade alla odds – nu firas huset med en fest

Tji fick de beslutsfattare som i början av 90-talet trodde att Textilhuset i Lovisa aldrig skulle förverkligas.

LINDUK. Gun Monto (fr vänster), Raili Äijö, Käthe Marttila och Anneli Sjöholm samlar ihop verk som ska visas på jubileumsutställningen.
Peik Henrichson
21.08.2019 09:46 UPPDATERAD 21.08.2019 09:51
I höst blir det 25 år sedan Textilhuset på Medborgarintitutets innergård togs i bruk. MI-föreningen firar jubileet med festprogram, buffé och en jubileumsutställning söndagen den 1 september kl. 15. De som vill delta i festen uppmanas att anmäla sig till Anneli Sjöholm senast torsdagen den 22 augusti.
– Vi tar ändå emot försenade anmälningar fram till söndagen i fall det finns personer som inte nåtts av vår inbjudan tidigare, tillägger Anneli Sjöholm, tidigare rektor för medborgarinstitutet.

Fascinerande historia

Det avlånga textilhuset på Medborgarinstitutets innergård var ursprungligen två separata byggnader som sedan i ett jättelikt talkoprojekt sammanfördes genom en ny modul mellan dem.
– Det här var egentligen Gunnar Packaléns idé, berättar Lars Illman som tidigare var ordförande för MI-föreningen, och aktivt deltog i talkoarbetet i början av 1990-talet.
– Gunnar insåg att man inte behövde dra vattenledningar till alla tre byggnader i fall man förenade dem till en enda stor byggnad. Dessutom hade han en vision om hur den färdiga byggnaden skulle se ut.
Tittar man på Textilhuset utifrån märker man att den förenande mittersta delen har ett indrag jämfört med den norra och södra ändan. Det ursprungliga södra huset fungerade tidigare som uthus och vedlider, medan den norra delen var ett fristående bostadshus.
– Jag tror inte det finns något annat medborgarinstitut eller någon MI-förening som kan ståta med ett lika omfattande talkoprojekt, säger Anneli Sjöholm.

Politikerna sa nej

Svängarna var många, och projektet lades tillfälligt helt på is efter den tragiska branden i Medborgarinstitutets huvudbyggnad år 1991. Ibland var motgångarna så stora att det krävdes en alldeles enastående viljekraft av frivilligarbetarna för att orka förverkliga projektet.
I januari 1993 remitterade exempelvis stadsstyrelsen MI:s byggnadsplaner med rösterna 7–2. Dessutom behövdes ett banklån på 260 000 mark, men föreningen fick också nej av stadsstyrelsen för sin anhållan om borgen för banklånet.
Föreningen gav ändå inte upp, utan lyckades i stället engagera sex privatpersoner som gick i borgen för banklånet.
– All heder åt dessa modiga personer, säger Lars Illman.
Illman minns också att det under talkoarbetet gång ibland saknades kontinuitet i arbetsledningen, vilket kunde leda till komiska situationer.
– Alla jobbade hårt, men ibland visste inte alla vad som redan gjorts tidigare, vilket ledde till att ytterdörren troligen målades 5–7 gånger för alla trodde sig veta att den ännu behöver målas.
Dåvarande ordförande för stadsfullmäktige Anita Weckman medgav senare att hon aldrig trodde att föreningen skulle lyckas genomföra projektet.
– Men Anita Weckman uttryckte ändå glädje och tacksamhet över att talkoarbetarna trots alla ofördelaktiga odds lyckades skapa så ändamålsenliga och praktiska lokaler, säger Anneli Sjöholm.
Det gamla uthuset och vedlidret fungerar i dag som vävsal med flera donerade och välfungerande vävstolar. Modulen i mitten av huset fungerar som våtutrymme lämpligt för exempelvis växtfärgning. Det förra bostadshuset i norra ändan fungerar främst som allmänt föreläsnings- och klassrum.
Under festdagen den 1 september kommer föreningen också att visa upp flera hantverk som producerats i Textilhuset under de senaste 25 åren. Flera av verken är stora och har tillverkats som grupparbeten.
– Vi har försökt ringa runt till gamla elever för att få låna verk för vår jubileumsutställning, säger Raili Äijö som hör till eldsjälarna i MI-föreningen.

Textilhuset

Huset på Lovisa Medborgarintituts innergård har varit verksamt i 25 år.
Jubileet firas den 1 september med utställning och samkväm.
Anmälningar till anneli.sjoholm@sulo.fi eller 044–258 2064 senast 22.8.
Fritt inträde, MI-föreningen bjuder.

ANDRA LÄSER