Ett stort halsband pryder Kantelehuset

En stor skulptur i form av ett halsband utgör blickfång i aulan i Kantelehuset. Skulpturen, som heter World Press, är en donation av två Borgåkonstnärer som samarbetat kring konstverket.

TILLSAMMANS. Konstnärerna<b> </b>Anne Räisänen och Monica Wickström har tillsammans gjort skulpturen World Press som nu pryder aulan i Kantelehuset.
23.06.2019 15:28
Borgåkonstnärerna Monica Wickström och Anne Räisänen har donerat konstverket, som de döpt till World Press till Borgå stads konstsamling. Konstverket finns nu i Kantelehuset i Vårberga.
De två konstnärerna har gjort skulpturen tillsammans. Anne Räisänen är bildkonstnär och arbetar främst med handgjort papper och fotografi som material. Monica Wickström är smyckekonstnär och båda har varit verksamma som konstnärer i omkring fyrtio år.
Båda har också undervisat vid kulturenheten vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveon. De har deltagit i både lokala, inhemska och internationella utställningar.
HALSBAND. Konstverket består av målade pärlor av pappersmassa sammanfogade med metallänkar
I och med donationen vill konstnärerna ge en mångsidig och realistisk bild av konststaden Borgå, där nutidssmycke är en viktig del av bildkonstscenen. Utbildning i smyckekonst har ordnats på orten i 13 år.
Verket World Press består av målade pärlor av pappersmassa sammanfogade med metallänkar och kan beundras när Kantelehuset har öppet.

ANDRA LÄSER