30 år sedan 1989

Vi borde varje dag glädjas åt vår parlamentariska frihet, vår rätt att förrätta fria val och vår yttrandefrihet.

Det känns ganska fantastiskt att det endast är 30 år sedan en av de största brytningspunkterna i vår historia. Världen före och efter kalla krigets slut kan inte jämföras med varandra. Så totalt olika...