Två nya chefstjänster inom välfärdsområdet – ska tillsättas i rask takt

Nästa vecka torde välfärdsområdet få en förvaltningsdirektör. Den andra topptjänsten, som social- och hälsovårdsdirektör för området, tar längre tid att fatta beslut om. Nu lediganslås också två nya chefstjänster inom välfärdsområdet.

Patrik Björkman, SFP, tror att välfärdsområdets styrelse kan välja förvaltningsdirektör på följande möte. Det är nästa torsdag.
Jannika Lindénjannika.linden@ostnyland.fi
14.10.2022 13:26
Två kandidater för vardera topptjänsten som social- och hälsovårdsdirektör och som förvaltningsdirektör för Östra Nylands välfärdsområde kom till final. De sammanlagt fyra kandidaterna intervjuades av välfärdsområdets styrelse i torsdags. 
– Jag tror att vi kan fatta beslut om förvaltningsdirektörstjänsten på följande möte nästa torsdag, säger Patrik Björkman, SFP.
Han avslöjar inga namn, men bland alla som sökte de två direktörstjänsterna gallrades de två starkaste kandidaterna per tjänst fram. De intervjuades sedan av välfärdsområdets styrelse som nu delgett välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist sina tankar om de två kandidaterna. Lönnqvist kommer att föreslå en av dem för tjänsten som förvaltningsdirektör inför nästa möte på torsdag.

ANDRA LÄSER