Förändringar på gång inom civiltjänstgöringen –nu satsas det allt mera på beredskap

Civiltjänstgöringen håller på att utvecklas. Meningen är att det ska satsas allt mer på säkerhetstänkande och samhällsberedskap.

Civiltjänstgöringscentralen i Lappträsk. Mikko Reijonen.
Civiltjänstgörare kommer i allt större grad att få en mer ingående insikt i säkerhetstänkande. Det är målet som en parlamentarisk kommitté lagt ut i sin rapport om utvecklingen av den allmänna värnplikten och skyldigheten att försvara landet – frågor som känns speciellt aktuella nu när kriget rasar på i Ukraina.