Inget beslut om Borgåjouren: Slaktlistan återremitteras, HUS styrelse var enhällig

HUS styrelse har bestämt att man inte godkänner en indragning av bland annat Borgå sjukhus jour. SFP-gruppens förslag om återremittering av sparförslaget fick hela styrelsen bakom sig.

Elin Blomqvist-Valtonen räknar måndagens beslut som en delseger.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
03.10.2022 11:37 UPPDATERAD 03.10.2022 13:27
På måndagsmorgonen möttes HUS styrelse till ett extra möte för att slå fast ett så kallat balanseringsprogram på cirka 95 miljoner euro i förhållande till budgeten för i år. Förändringen i kostnadsnivån, ökade finansieringskostnader och avskrivningar har, enligt HUS ledning, lett till ett behov av sparåtgärder.
Bland de här sparåtgärderna finns en nedläggning av både samjouren och traumajouren vid Borgå sjukhus, som sammanlagt, enligt HUS högsta tjänstemän, skulle spara 4 miljoner euro. Någon konsekvensanalys har inte gjorts, det finns ingen uppskattning av vilka tilläggskostnaderna blir om Borgå sjukhus patienter i stället söker sig till någon annan jourmottagning, exempelvis vid Pejas sjukhus.
Under styrelsemötet på måndagen lade Elin Blomqvist-Valtonen, SFP, och Östnylands enda representant i styrelsen, fram ett förslag om remittering av sparförslaget. Diskussionen som följde var livlig. 
Beslutet blev enhälligt. Hela styrelsen ställer sig bakom att sparlistan remitteras för ny beredning och alla, oberoende av politisk tillhörighet, är eniga om att man inte kan spara i servicenätet. Styrelsens vilja är alltså att till exempel samjourerna inte ska stängas.

Se över budgetramen

Styrelsen beslutade att HUS omedelbart ska inleda förhandlingar med Helsingfors stad och välfärdsområdena i Nyland så att HUS inte behöver verkställa sparlistan. Styrelsen ansåg att det bästa alternativet är att se över den budgetram som ägarna, Helsingfors stad och välfärdsområdena i Nyland, har beslutat om i juli, och komma överens om en höjning av ramen. Samtidigt förbinder sig styrelsen till att göra upp en balanserad budget för år 2023.
Under den gångna veckan har SFP:s gruppledare Elin Blomqvist-Valtonen underhandlat med de övriga partierna för att hitta en lösning där HUS uppnår en balanserad ekonomi, utan att röra servicenätet.
– I det förslag som styrelsen nu fått ta ställning till fanns inga beräkningar på eventuella funktionella ändringar, inga konsekvensbedömningar för varken servicens eller ekonomins del. För att styrelsen ska kunna ta ställning till ifall det finns möjlighet till inbesparingar behöver vi först har en helhetsbild av hela ekonomin. Nu tar vi time out och jobbar vidare tillsammans, säger Elin Blomqvist-Valtonen.

Budgetförslaget saknas

Ännu den här veckan samlas de nyländska välfärdsområdena och Helsingfors för de första förhandlingarna.
– Idealet skulle vara att först gå igenom hur ramarna kan ändras och därefter besluta om var vi kan spara, säger Elin Blomqvist-Valtonen. Nu har vi ändå så knappt om tid att vi måste göra allt samtidigt.
– Och samtidigt har vi ännu inte sett den egentliga budgetboken för HUS 2023, trots att jag har frågat efter den otaliga gånger. Det är omöjligt att dra några slutsatser om var man kan spara om man inte först har ett grepp om helheten.

Pengar från välfärdsområdena

Det är osannolikt att staten skjuter till några extra pengar för HUS, undantaget då eventuellt finansieringen för forskning.
Så det är från välfärdsområdena som de extra pengarna, i den nya ramen, ska komma.
Välfärdsområdena i Nyland har redan tidigare gett ut uppgifter om stora minus, till exempel Västra Nylands välfärdsområde inleder 2023 med ett minus på 100 miljoner euro och Östra Nyland med kring 30 miljoner euro på minussidan.
– Välfärdsområdena har ändå en möjlighet att göra minusbudget, säger Elin Blomqvist-Valtonen. Den möjligheten har inte HUS.
Enligt lagstiftningen om välfärdsområdena kan man räkna med en justering, alltså tilläggspengar, för 2024.
– I vilket fall som helst måste HUS lösa sitt problem med underskottet, säger Elin Blomqvist-Valtonen. HUS kan inte gå på minus år efter år, något måste göras för att uppnå en balans.
Det nya förslaget till HUS styrelse väntas läggas fram 17 oktober.
HUS sammanslutningens stämma den 26 oktober tar ställning till de nya budgetramarna.
Efter det fortsätter jobbet med budgeten.
– Det blir en jobbig höst, konstaterar Elin Blomqvist-Valtonen.
Artikeln uppdaterad 12.15 med intervjun med Elin Blomqvist-Valtonen.

ANDRA LÄSER