Läckage orsakade produktionsstopp vid Lovisa kärnkraftverk

På lördagen upptäcktes ett litet läckage i ett system i primärkretsen vid kraftverksenheten Lovisa 2 vid Lovisa kärnkraftverk. Händelsen har inte orsakat fara för människa, miljö eller själva anläggningen.

Lovisa 2 kördes ner på grund av ett litet läckage i primärkretsen.
Östnyland
03.10.2022 07:47
För att åtgärda felet körs enheten ner så att reparationsarbeten kan utföras. Efter reparationen körs anläggningen upp igen. Uppskattningen är att Lovisa 2 kan återgå till elproduktion på tisdag den 4 oktober.
Enheten Lovisa 1 är för tillfället planenligt avställd för årligt underhåll. Underhållsavställningen i Lovisa 1 uppskattas vara klar den 7 oktober.

ANDRA LÄSER