Specialist på geodata ska hjälpa Sibbo klara nya skyldigheter

Om några år blir kommunerna skyldiga att leverera geodata om byggande och områdesanvändning till ett nationellt system. I Sibbo vill man vara ute i god tid och inrätta en permanent tjänst för en så kallad GIS-specialist från och med den första juli.

Sibbo vill inrätta en befattning som GIS-specialist för att klara av sina nya skyldigheter.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
18.04.2023 10:17
Förkortningen GIS syftar på ett geografiskt informationssystem med vilket man samlar in, lagrar, analyserar och presenterar geografiska data. Frågan om att inrätta en permanent tjänst för en GIS-specialist i Sibbo behandlades av kommunstyrelsen på måndagen.
Styrelseordförande Kaj Lindqvist (SFP) säger att den nya befattningen är en av dem man tog med i budgeten för 2023 med tillägget att behovet först ska utredas närmare under året. Man har kommit fram till att det finns många motiveringar till att inrätta en permanent tjänst. Till exempel finns det för tillfället endast en fast anställd person i kommunen som arbetar med att producera GIS-tjänster. En annan person är anställd på visstid och det arbetsavtalet löper ut i slutet av juni.
– Så den nya befattningen innebär inte mer resurser, men man har konstaterat att vi kommer att behöva den här typen av arbetstagare permanent, säger Lindqvist.

ANDRA LÄSER