Rivning utan tillstånd leder sannolikt till polisanmälan

Nämnden tar i morgon ställning det så kallade Gula huset som revs utan tillstånd. Reglerna innebär att en polisanmälan med största sannolikhet blir aktuell.

ANMÄLAN. Gula villan i Lovisa revs utan tillstånd. Nu verkar det bli en polissak.
25.05.2020 11:30
Det var tidigare i maj som man började riva det så kallade Gula huset på Tullbron i Lovisa – något som ledde till att Lovisa stads byggnadsinspektör rusade till platsen för att stoppad arbetet. Rivningen hade ändå hunnit långt att huset inte längre går att rädda.
Konflikten handlar om en gul tvåvåningsvilla på Tullbron, i hörnet av Skepparegatan och Skepparegränd, ungefär mitt emellan Nordströms skvär och Överstens slott.
I morgon (26.5) träffas Byggnads- och miljönämnden, och ett av ärendena är rivningen och huruvida en polisanmälan är aktuell. Reglerna är ändå ganska tydliga, vilket innebär att man inte har något annat val. I beredningen noteras också att en polisanmälan inte är nödvändig om "omständigheterna kan betraktas som ringa", och att det inte handlar om en gärning och försummelse som är ringa.

ANDRA LÄSER