Glädjebesked och utmaningar för Räddningsverket i Östra Nyland

Svårigheter med fortbildningar, satsningar på personalens välbefinnande och en kundförfrågan som ger ett högt betyg för akutvården. Räddningsverket i Östra Nylands bokslut och verksamhetsberättelse berättar om både motgångar och framgångar under 2021.

Bokslutet och verksamhetsberättelsen för Östra Nylands räddningsverk har påverkats av coronapandemin.
Precis som för många andra verksamhetsområden är det coronapandemin som orsakat svårigheter för räddningsverket. Den största utmaningen har varit att på ett tryggt sätt ordna fortbildningar. Den pågående pandemin har också lett till ökade satsningar på personalens välbefinnande och ork i arbetet. Räddningsverket rekryterade mer personal till den halvordinarie verksamheten, vilket förbättrade såväl personalstyrkan som utryckningssäkerheten.
ANDRA LÄSER