Många långtidsarbetslösa i Borgå – men det ljusnar vid horisonten

Sysselsättningens nya servicemodell blev en besvikelse, säger kommunförsökets dragare Anne Wetterstrand. I Borgå fortsätter man ändå att satsa på jobbcoacher och möten ansikte mot ansikte, och det ger hopp för framtiden.

Bettina Sjöström, Anne Wetterstrand och Johan Park-Björklund jobbar med kommunförsöket i Borgå.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
01.12.2022 07:03
Borgå gick med i kommunförsöket i mars 2021. 
Försöket går ut på att kommunerna ansvarar för en stor del av de uppgifter som tidigare hört till TE-tjänsterna, som tjänster för arbetssökande och för att främja sysselsättningen. 
Målgrupperna för kommunförsöket är unga, under 30 år, invandrare och invånare med andra modersmål än finska, svenska eller samiska. Dessutom omfattar kommunförsöket nästan alla kommunbor som får FPA:s utkomststöd för arbetslösa, alltså de som är långtidsarbetslösa.

ANDRA LÄSER