Personalbristen tvingar skolorna och småbarnspedagogiken att införa specialarrangemang i Sibbo

Skolorna och småbarnspedagogiken i Sibbo tvingas vidta specialåtgärder på grund av den höga personalfrånvaron i flera skolor och daghem på grund av coronaepidemin.

Daghemmen i Sibbo kan bli tvungna att begränsa öppettiderna på grund av personalbristen.
ÖN
21.01.2022 15:22
I en del av skolorna och daghemmen har man redan varit tvungen att slå ihop grupper. I daghemmen har speciallärarna och daghemsföreståndarna lämnat sina egna arbetsuppgifter och hoppat in för de lärare inom småbarnspedagogiken som är frånvarande.
Verksamheten inom den öppna småbarnspedagogiken har också avbrutits åtminstone för tiden 24.1–6.2, och personalen har förflyttats till daghemmen.
– "Vi kommer att göra allt vi kan för att den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken ska kunna ordnas så normalt som möjligt. Situationen är svår", säger bildningsdirektör Jukka Pietinen i ett pressmeddelande.
I vissa skolor och daghem har nästan hälften av de anställda varit frånvarande på grund av sjukdom eller exponering.
Om läget försämras ytterligare är det möjligt att utbudet av tjänster måste begränsas. I grundskolorna kan det till exempel innebära att morgon- och eftermiddagsverksamheten måste inskränkas eller till och med tillfälligt dras in.
Daghemmen kan också bli tvungna att begränsa öppettiderna, stänga enskilda barngrupper eller eventuellt erbjuda tillfällig småbarnspedagogik i ett annat daghem.
– Vårdnadshavarna ska vara beredda på att det kan bli nödvändigt att införa specialarrangemang med mycket kort varsel, säger Pietinen.

ANDRA LÄSER