Helén Kurri: Centrum utvecklas med modiga beslut – men betyder det en ny bro?

Kommer du ihåg försöket att testa cykelfil på bron? Motståndet fick modet att tryta. Nu utreds en bro för cyklister i stället.

I stället för en cykelfil på den nuvarande bron utreder Borgå möjligheten att bygga en helt ny bro för cyklister och fotgängare.
LedareHelen Kurrihelen.kurri@ostnyland.fi
17.05.2023 17:22 UPPDATERAD 19.05.2023 08:04
När den första bron över Borgå å byggdes på 1400-talet var det alldeles säkert en nyhet som togs emot med stor glädje. Gamla bron var den enda bron i ungefär 500 år. Mannerheimgatans bro, även den mycket efterlängtad, invigdes 1957. 
Sedan byggdes gångbron, och 2004 invigdes Alexandersgatans bro efter årtionden av diskussion om den faktiskt behövs. Trafiken skulle öka och dessutom ledas rätt genom den kulturhistoriskt värdefulla empirestaden, vilket oroade många. 
Fyra broar över ån på sådär 600 år. Kanske det är dags för en femte? Staden funderar på en lätt bro för cyklister och fotgängare intill nuvarande Mannerheimgatans bro. Den nya förbindelsen skulle på ett smidigt sätt koppla ihop den nya Parkgatan på västra sidan med den östra sidan av Mannerheimgatan.

ANDRA LÄSER