41 ska bli 13 när de nya direktörstjänsterna ska tillsättas

På måndagen gick tiden ut för hugade att söka direktörstjänsterna inom det nya välfärdsområdet, men de sökande får vänta till mitten av augusti innan anställningsbesluten tas.

Carita Schröder, Annika Immonen, Kirsi Oksanen och Pekka Kivilevo hör till den stora mängden sökande till olika direktörstjänster inom Östra Nylands välfärdsområde.
Listan på direktörstjänsterna är lång: social- och hälsovårdsdirektör, chefsläkare, socialarbetsdirektör, vårdarbetsdirektör, tre ansvarsområdesdirektörer, för familje- och socialtjänster, för hälso- och sjukvårdstjänster och tjänster för äldre. Dessutom söks digitaliseringsdirektör, ekonomidirektör, förvaltningsdirektör, kommunikationsdirektör, personaldirektör och utvecklingsdirektör.