Husdjuren behandlas allt sämre på grund av okunskap och ökade sociala problem

Myndigheterna tvingas allt oftare ingripa mot misskötsel av husdjur.

Enligt Finlands djurskyddsförening blir djurskyddsfallen allt mer allvarliga.

Okunskap, sociala problem eller helt enkelt att djurägaren inte bryr sig är de vanligaste orsakerna till att myndigheterna måste ingripa, skriver Finlands djurskyddsförening (SEY) i ett pressmeddelande.

På torsdagen meddelade livsmedelssäkerhetsverket Evira att antalet djurskyddsinspektioner har ökat en längre tid, också om ökningen mattats av jämfört med tidigare år. Enligt SEY:s frivilliga djurskyddsrådgivare Maija Raatikainen har djurskyddsfallen blivit allt allvarligare.

– Människor mår sämre och saknar kunskap och det syns i hur djuren behandlas. När en person inte klarar av att ta hand om sig själv så räcker inte heller krafterna att ta hand om djuren, säger Raatikainen.