Statistikcentralen: Arbetslösheten ökade i juli

I slutet av juli fanns det sammanlagt nästan 390 000 arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna.

Enligt Statistikcentralen minskade antalet sysselsatta i juli jämfört med samma period i fjol.
SPT
25.08.2020 13:50
Antalet sysselsatta var i juli 50 000 färre än samma period förra året. Det framkommer i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.
Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 71,9 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 7,0 procent i juli.
I juli uppgick antalet arbetslösa till 216 000. Det är en ökning på 47 000 i jämförelse med samma månad i fjol.

Skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen

Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister.
I arbetsförmedlingsstatistiken är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in bland de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in.
I arbetskraftsundersökningen är definitionen av arbetslöshet striktare. Det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående fyra veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande två veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.
I slutet av juli fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 387 000 arbetslösa arbetssökande. Det är 119 000 fler än förra året.
Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 29 400.
Arbetslösheten steg i juli i jämförelse med samma period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers områden. Arbetslösheten steg som mest i Nyland med drygt 60 procent, i Österbotten med ungefär 50 procent och i Egentliga Finland med cirka 45 procent.
Minst ökade antalet arbetslösa arbetssökande i Kajanaland, Södra Savolax och i Norra Karelen.
I slutet av juli var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 82 000, vilket var 71 000 fler än för ett år sedan.
Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under juli månad 46 300 nya lediga jobb. Det innebär än minskning på 6 300 jämfört med i fjol.

ANDRA LÄSER