Att minska energiförbrukningen är en humanitär gärning

Rörelsen Aktivistimummot tar upp temat energi, Ukraina och klimaförändrin.

Nyhetsmedierna rapporterar att européerna är villiga att betala mera för energin på grund av kriget i Ukraina. Samtidigt pågår en livlig offentlig debatt om hur den allt dyrare energianvändningen borde kompenseras och hur den nuvarande energiförbrukningen kan underhållas med offentliga medel.